‘Oskar TV’ volledige uitzendingen

1 2 3 4

Video_TV_7_nov._1987.html

7 nov. 1987


Presentatie:

Will Vandersloot

Impressie allegorische optocht van uit St. Nicolaasga, Sporttribune beker wedstrijd VKH Joure – SK uit Arnhem Heren basketbal, Jouster spelers Peter Hoekstra, Marc der Weduwen,Sjoerd Veenstra en Peter Brouwer, trainer Jan de Jong, Interview met voorzitter Harry van der Werf van STD, Skarsterlân Nijs: huisvesting van afdelingen van gemeente Skarsterlân en straat-verlichting, Opening zwembad “de Stienen Flier”, “Watte” over duistere zaken met oa. Tjerk ten Rouwelaar, 

Weekjournaal met oa. Schillenboer, 

Douwe Egberts en haar betekenis voor Joure, Vogeltentoonstelling in de Stuit, Landelijk platvorm woonwagenbewoners, Oproep om uit te kijken naar de kostbare kater Remco, winnaar MOB prijsvraag Hieke Verbaas, prijs beschikbaar gesteld door de Wolpoort, Commissie Ruimtelijke Ordening, Milieu, Openbare Werken en Financiën vergadert over evaluatie afval-inzameling B&W twijfel over haalbaarheid van het schillenprojekt, Showband Con Spirito geeft show in de Stuit, 

Politieberichten alcoholcontrole

Video_TV_sinterklaas_intocht_1987.html

Jouke de Vries staat op de kade van 't Syl en Renze Lolkema vaart mee op de stoomboot richting Joure. 

Eenmaal aangelegd, wordt de Sint opgewacht door vele blije kinderen. Hierna gaat hij per koets richting de Midstraat gaat en spreekt hij de kinderen toe vanaf het bordes van 'Verpleeghuis De Flecke’. Vervolgens legt hij een bezoekje af bij een bejaardenhuis in Joure. Verdere onderwerpen: De Oskar Kijkersquiz, Steven de Jong krijgt een rol in de Vara-serie 'Zeg eens Aaaa'. Watte met Steven de Jong. 

Tine Hollander met het Oskar weekjournaal met o.a de volgende onderwerpen: Vergadering Plaatselijk Belang, Tentoonstelling Johannes Hesselhuis, Open avond Rode Kruis, 

Uitslag 2de trekking Sinterklaas-Kerst aktie, André Terra reikt de prijzen uit, Bijzondere vondsten tijdens graaf werkzaamheden nieuwe Gemeentehuis, Oefenruimte voor Con Spirito, Concordia en de Jouster Fanfare, Mennohuis wordt 'De Triangel'.

Video_TV_14_nov._1987.html

14 nov. 1987


Presentatie:

Jouke de Vries


Onderwerpen: "Alles is wat oud is', de voorloper van 'Vroem', organisator will Vandersloot praat met de gebroeders Wuite, Hammy Breimer, Marten Cornel, Remco Faber, Simon de vries, Henkjan de Jong, Jan  v.d Meulen, Harm de Hey, Willem van der Honing, Penninga’s Molen, Duifje Alderse Baes in kinderkoor Drachten, 

Westergo uitbreiding van het kabelnet, Reportage van Nienke Niezing over de explosieve toename asielzoekers, aanleg 18 holes golfbaan St. Niek, 35ste Boerebrulloft 26 juli 1989 met Veldhuis en Martin de Jong en echtpaar Swaantsje van Dyk en Jan Brink, een terugblik met  Veldhuis. De oorsprong van de Boerebrulloft ligt in 1955, Poes Vlekje is weggelopen uit St Niek, Mevr. v.d. Meulen  heeft een aangelopen kat, 

Prijsuitreiking TV-Rebus, 1ste prijs J. Weber uit St. Niek, 2de prijs  Marcel Waterlander en de derde prijs ging naar  Ronnie Oosterveld, Oskar TV Rebus nr. 17

Locatie: Park Herema State

Bloemetje en gebak voor 150ste  uitzending Theo Veenstra van bloemenzaak “de Lelie”  en taart van Bakkerij Breimer, Koninginnedag optocht door cameraman Gerard van Soest, Witte Os 10 jaar, Museum Johannes Hesselhuis Joure Heer Kuiken over expositie kunstschilder Piet Oving, Aanpassing Rotonde Joure met gemeentepolitiecommandant Postma, 4 mei viering Openbare school de Schakel uit Rotsterhaule en Chr.basisschool de Trieme uit St. Johannesga, 5 mei Bevrijdingsdag duiven worden losgelaten op de Merk.

Repetitie Iepenloftspul de Gouden Swipe verslag van Gea Zoetemeijer met regisseur Nancy Berkers.

Uit het archief: compilatie

Boerenbruiloft ’88, Skarstertreffen ‘89

Agrarische schouw ’89, Alles wat oud is ’89, Ballonvaart burgemeester Marijnen ’90, Van de Oskar interim voorzitter Postma, Afsluiting in teken van Herman Kuipers

Video_TV_30_april_1988.html

... 1989


Presentatie:

Gea Zoetemeijer


1989 # 150


Presentatie:

Nienke Niesing

Video_TV___Gea_1989.html
Video_TV_150___1989.html

TV

Sinterklaas

intocht 1987

Presentatie:

Jouke de vries

Renze Lolkema

Onderwerpen: Dolf Verroen (met kleine storing)., Beelden uitvoering Con Charma van Con Spirito in Sporthal de Stuit, Sporttribune Handbal, VKH - Rapid Delfzijl (commentaar Renze Lolkema)

Skarsterlân Nijs: Cursus lezen en schrijven voor volwassenen, Veranderde ophaaltijden schillenproject.

Watte? met Steven de Jong, Boeren mogen niet meer melken, vissers niet meer vissen volgens Minister Braks

Weekjournaal: Zangkoor Sneeker Cantorij geeft concert in Parochiehuis in Sint Nicolaasga, Herinrichting de Leyenspolder Langweer, Opening aanleunwoningen Wietske Tadema-laan, Najaarsmarkt in "de Flecke".

De Skarremoune in Scharsterbrug weer in gebruik, Kijkersquiz, Sinterklaas aktie, Joure en Sint Nicolaasga, Aankondiging opening de Stienen Flier, Vogeltentoonstelling Volièrevereniging "Zanglust", Aankomdiging radiouitzending "Aan de stamtafel" vanuit Hjir Is't met o.a. koster Brouwer

3e Grandprix toernooi  turnen VKH in sporthal de Stuit, gevolgd tijdens dit toernooi  Elke Bos, Ina Terra, Mirjam de Jong en Patricia Broeders. Mepta jtafeltennis kampioen uit St. Niek. 

Skarstermuziekfestival met Concordia uit Joure, Crescendo Idskenhuizen en Excelsior Ouwsterhaule. Problematiek Nannewiid met Hr. Kornelis en Hr. Ploegstra, Hr. Pel, wethouder  Gerlof Oud. “Watte” van Steven de Jong met  Elske v.d. Valk, Dick Verton. 

Weekjournaal: lintjesregen met  Teake Veldstra, St. Willibrordusschool sponsorloop voor Jetty van Aalsum met schooldirecteur Douwe Zwaga. 

Winkel en kantorencomplex tussen Roggemolenstraat en Houtmolen-straat. Uitbreidingsplan Goiingarijp. 

Bouwterreinprijzen Fase2 Skipsleat en grondprijzen Oudehaske-Zuid vastgesteld. Kater Gaby vermist. 

Vuilverbrandingsoven Oudehaske. Abe Gerritsma expositie in Museum Joure. PVDA uitnodiging 1 mei viering. 

Koninginnedag impressie. WVC wil korting op onderzoek naar kanker, Intereffekt heeft de oplossing.

30 april 1988


Presentatie:

Renze Lolkema